رزومه علمی

                                                                       

مشخصات فردی :

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

پست الکترونیک

محمد علی

سلیمان فام

1347

soleymanfam@yahoo.com

mas1347@gamil.com

مشخصات تحصیلی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

كارشناسي

مدیریت دولتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

كارشناسي ارشد

مدیریت دولتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد :

رابطه ناپایداری مدیریت با رضایت شغلی مدیران مدارس (نمونه شهرستان بناب )

آدرس وبلاگ :

ردیف

نام وبلاگ

آدرس

1

بودجه

www.bodjeiran.blogfa.com

2

دوره های ضمن خدمت

www.mehre47.blogfa.com

سوابق تدریس:

نام دانشگاه یا موسسه

عنوان دروس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

اصول تهیه و تنطیم و کنترل بودجه

1377

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

تجریه و تحلیل سیستم ها وروش ها

1377

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری

1388

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

توسعه اقتصادی

1379

1380

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

فرآیند خط مش گذاری دولتی

1378

1378

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

روابط کار در سازمان

1378

1379

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

اصول سرپرستی

1380

1380

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

کاربرد نرم افزارهای رایانه در حسابداری

1388

ادامه دارد

مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو بناب

تحول اداری (در سه سطح )

1385

ادامه دارد

مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو بناب

قوانین کاربردی

1385

ادامه دارد

مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو بناب

مجموع دوره های بدو استخدام کارکنان

1385

ادامه دارد

مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان مراغه

آشنایی با قوانین و مقررات عمومی

1389

ادامه دارد

مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان مراغه

اخلاق کار و ارزشهای سازمانی

1385

ادامه دارد

مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان بناب

آشنایی با مباحث مرتبط با تحول اداری

1377

ادامه دارد

مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان بناب

پژوهش در عمل

1377

ادامه دارد

مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان بناب

تولید و کاربرد ابزارهای آموزشی

1377

ادامه دارد

مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان بناب

فرهنگ تفاهم در مدرسه

1377

ادامه دارد

مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان بناب

کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس

1377

ادامه دارد

مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان بناب

روش تحقیق

1377

ادامه دارد

مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان بناب

آموزش spss

1378

1378

مقالات منتشر شده :

عنوان مقاله

 

محل چاپ

 

سال انتشار

نقش فرهنگ د رتوسعه

روزنامه اعتماد

86

چند توصیه به مدیران

روزنامه جام جم

86

وجدان  کاری معنی و مفهوم

هفته نامه مهر

86

نقش کار آفرینی در بنگاههای زود بازده

هفته نامه مهر

86

نحوه اعمال مدیریت زمان در انجام کار

هفته نامه دریچه نو

86

فرآیند هدف گذاری در مدیریت

هفته نامه مهر

86

دوستی چیست و دوست چه ویژگیهایی دارد

هفته نامه مهر

86

هفت گام در تفویض اختیار موفقیت آمیز برای مدیران

هفته نامه مهر

86

چرخه یادگیری

هفته نامه مهر

86

اصول جدید طوفان مغزی

هفته نامه مهر

86

مهارتهای خواندن خود را چگونه پرورش دهیم

هفته نامه دریچه نو

86

چگونه می توانیم مطالعه مفید انجام دهیم

هفته نامه مهر

86

پروژه تحقیقاتی

 عنوان پروژه

سمت

محل اجرای پروژه

طرح جامع توانا سازی در آموزش و پرورش

مجری

بناب

بررسی علاقه مندی معلمان و مدیران به افزایش مهارتهای شغلی

استاد راهنما

بناب

مشاور رسمی و غیر رسمی طرح های پژوهشی معلمان

 

بناب

استاد داور طرح های معلم پزوهنده از سال 1377تا کنون

 

بناب

تجربیات و سوابق حرفه ای و اجرایی :

1-        دبیر آموزش و پرورش  بناب                                                                                             

2-        مدرس دوره های ضمن خدمت در آموزش و پرورش                                                                        

3-        مدرس دانشگاه آزاد اسلامی                                                                                            

4-        مدرس مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو                                                          

5-        مسئول گروههای آموزشی آموزش و پرورش بناب                                                     

6-        مسئول تکنولوژی آموزشی آموزش و پرورش بناب                                                                          

7-        دبیر و عضو کمیته پژوهشی آموزش و پرورش بناب  

8-         مسئول پژوهشگاه معلم بناب

9-         دبیر و عضو شورای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها آموزش و پرورش بناب

10-      مسئولیت برگزاری بیش از 10 همایش علمی منطقه ای و استانی

11-     کارشناس اموراداری و کارگزینی آموزش و پرورش بناب

12-      ریاست شورای حل اختلاف شماره 9و 38 بناب         

سایر موارد :

معلم نمونه در سال تحصیلی 87-86

دریافت ده ها لوح تقدیر از مسئولین منطقه ای و استانی

سپری کردن نزدیک به 1800 ساعت آموزش ضمن خدمت