یکشنبه دوازدهم بهمن 1393

اهداف و سرفصل دوره فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش کد92005202

 

با سلام حضور همکاران و بازدید کنندگان عزیز

در جریان دی ماه و بهمن  1393 دوره آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدرسه شاهد شهید مختاری در حال برگزاری است . این وبلاگ جهت اطلاع رسانی این دوره راه اندازی شده است . در این پست اطالاعات دوره آورده شده است . 

مدرس دوره - محمد علی سلیمانفام 

الف -عنوان دوره : فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

ب- کد دوره : 92002502

ج- ساعت دوره : 24 ساعت

د- اهداف دوره :

1-      هدف های کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورس را بیان کند

2-      مدلهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را توضیح دهد.

3-      روش های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح مدرسه را تشریح نماید

4-      یک برنامه درسی به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات را تهیه نماید

5-      توسعه حرفه ای معلمان به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات را توضیح دهید.

6-      برنامه کار و برنامه درسی توسعه معلم را تهیه کند.

خ - سرفصل دوره :

1-      فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

2-      مفهوم و اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

3-      مدل های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

4-      تقویت کننده عوامل موثر در توسعه در آموزش و پرورش

5-      مدل های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح مدرسه

6-      توسعه برنامه های آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

7-      توسعه حرفه ای عوامل آموزشی مدرسه  با استفاده از  فناوری اطلاعات و ارتباطات

8-      عوامل بازدارتده موثر در توسعه در آموزش و پرورش 

 

نوشته شده توسط محمدعلی سلیمانفام در 12:45 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393

شروع مجدد وبلاگ

با سلام و خسته نباشید حضور همکاران گرامی 

خداوند متعال را شاکرم که دوباره فرصت وبلاگ نویسی را برایم مهیا گرد . انشاا.. بعداز این سعی خواهم کردمطالب بسیار کاربردی و مورد نیاز همکاران را در زمینه IT و الکترونیک شدن تدریس معلمان ارائه نمایم و ارز همکاران گرامی درخواست دارم در این زمینه همراه من باشند .

نوشته شده توسط محمدعلی سلیمانفام در 11:32 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه چهارم بهمن 1390

معرفی منابع دوره های غیر حضور مجلات رشد

در بهمن ماه سال ۹۰ آزمون های مختلفی از سری مجلات رشد از معلمان عزیز اخذ خواهد شد. برای دستری به منابع و سر فصل موضوعات این دورهها به همراه لینک منابع جهت دانلود چست می شود.

۱- لینک منابع :

آدرس سایت عمومی(دانش آموزی و معلمان( مجلات رشد

موضوع بندی مجلات رشد برای آزمون

جدول شماره 1 : عناوین ، کد دوره ، میزان ساعت و شرایط فراگیران دوره های آموزشی غیرحضوری مجلات رشد

ردیف

نام دوره

کد دوره

میزان ساعت

شرایط فراگیران

منابع آموزشی

شماره مجله

1

مدرسه مجازی

91401902

16

مدیر و معاون

 مدارس راهنمایی – متوسطه

مجلات رشد  مدرسه فردا

شماره 2 (آبان) ص 13 تا 20

شماره 3  (آذر)    ص 10 تا 15و 18تا 24

2

برقراری ارتباط با کودک

91400520

24

کارکنان اداری آموزشی

 مدارس ابتدایی

مجلات  رشد آموزش ابتدایی

شماره  1 (مهر)  ص57 تا 64

شماره2 (آبان )  ص 41 تا  48

شماره 3  (آذر) ص 40 تا48

شماره 4 ( دی) ص 40 تا 48

3

فرهنگ تفاهم در مدرسه

 

 

************

 

 حقوق نوجوان و جوان

91301255

 

 

*****

 

91301253

16

 

 

***

 

24

کارکنان اداری آموزشی

 مدارس استثنایی - ابتدایی – راهنمایی – متوسطه

************

کارکنان اداری آموزشی

 مدارس راهنمایی – متوسطه

کارکنان اداری ادارات

مجلات  رشد آموزش راهنمایی

 

*************

 

مجلات  رشد آموزش راهنمایی

شماره  1 (مهر)  ص32 تا 36

شماره2 (آبان )  ص 30 تا  35

شماره 3  (آذر) ص 32 تا 35     

شماره 4 ( دی) ص 34 تا 39

شماره  1 (مهر)  ص26 تا 31

شماره2 (آبان )  ص 27 تا  29

شماره 3  (آذر) ص 27 تا31

شماره 4 ( دی) ص 27 تا 32

4

آموزش و توسعه فرهنگ نماز

92503006

16

کارکنان اداری آموزشی

 مدارس ابتدایی - استثنایی – راهنمایی – متوسطه

کارکنان اداری ادارات

مجلات رشد معارف اسلامی 

زمستان 90 ص 22 تا 52

 

5

برنامه ریزی آموزشی

 

  

 

 

 روانشناسی یادگیری

 

 

 

مدیریت دانش

     91400467

   

 

 

 

91401109

 

 

 

91402061

24

 

 

 

 

16

 

 

 

12

کارکنان اداری آموزشی

 مدارس ابتدایی -  استثنایی – راهنمایی – متوسطه

کارکنان اداری ادارات

***********

کارکنان اداری آموزشی

 مدارس استثنایی – راهنمایی – متوسطه

کارکنان اداری ادارات

**********

معاونین اداره کل –روسا و معاونین ادارات

مجلات رشد تکنولوژی آموزشی

شماره  1 (مهر)   ص38 تا 44

شماره2 (آبان )  ص 40 تا  48

شماره 3  (آذر) ص 38 تا 46

شماره 4 ( دی) ص 41 تا 48

********

شماره 1  (مهر)    ص 16 تا 23

شماره2 (آبان )  ص 28 تا  35

شماره3(آذر)  ص 18تا 23

********

شماره 1   (مهر)   ص 10-15

شماره 2 (آبان )  ص 16-21

شماره 3 (آذر) ص 12-15

شماره  4 ( دی)  ص 10-13و28-35        

6

حقوق اجتماعی ، آموزشی و اداری معلم

 

************

 

جهانی شدن و نقش آن در تعلیم و تربیت

91301252

 

 

*******

 

 

91400477

      16

 

   **

 

 

16

کارکنان اداری آموزشی

 مدارس ابتدایی -  استثنایی – راهنمایی – متوسطه

کارکنان اداری ادارات

***********

مدیر و معاون

 مدارس ابتدایی -  استثنایی – راهنمایی – متوسطه

کارکنان اداری ادارات

مجلات رشد معلم

 

 

********

 

مجلات رشد معلم

شماره2 (آبان )  ص 29 تا  41و  43 تا 45

شماره3(آذر)  ص 16 تا 22 و 26 تا 30

 

 

 

شماره 4 ص 11تا 19 و 29 تا 37

7

جامعه شناسی آموزش و پرورش

91301251

24

کارکنان اداری آموزشی

 مدارس ابتدایی -  استثنایی – راهنمایی – متوسطه

کارکنان اداری ادارات

مجلات رشد آموزش علوم اجتماعی

 

پاییز 90 ص 30 تا 55

زمستان 90 ص 28 تا 45

 

8

روابط انسانی در مدرسه

 

 

*************

اخلاق در مدیریت

 

 

***********

 

مهارتهای ارتباطی مدیران

91400478

 

 

*******

92503416

 

 

*******

 

91401504

12

 

 

 

3

 

 

 

 

9

کارکنان اداری آموزشی

 مدارس استثنایی – راهنمایی – متوسطه

کارکنان اداری ادارات

***********

مدیر و معاون

 مدارس ابتدایی – راهنمایی – متوسطه

 

**********************

 

مدیر و معاون

 مدارس ابتدایی – راهنمایی – متوسطه

مجلات رشد مدیریت مدرسه

 

*************

 

 

 

************

شماره 1  (مهر)    ص 26 تا 32

شماره2 (آبان )  ص 26تا  32

شماره3(آذر)  ص 27تا 32

شماره 4 ( دی) ص 24 تا 27

 

شماره 4 ( دی) ص 28 تا 32

 

شماره 1  (مهر)    ص 20 تا 25

شماره2 (آبان )  ص 21 تا  25

شماره3(آذر)  ص 22تا 26

شماره 4 ( دی) ص 21تا 23

 

نوشته شده توسط محمدعلی سلیمانفام در 7:22 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه چهارم بهمن 1390

راهنمای دانلودو معرفی ابزار دانلود

با سلام حضور همکار گرامی و بازدیدکنندگان عزیز

 

     مدتی بود که به جهت مشکلات و شرایط جدید پیش آمده نتوانسته بودم که وبلاگ را بروز رسانی کنم در این مدت تعدادی از همکاران با تماس های تلفنی و همچنین ایمیل با اینجانب ارتباط برقرار کرده بودنند که از لطف این عزیزان تقدیر و تشکر می نمایم . 

     دانلود برخی از فایل ها برای برای استفاده با مشکل روبرو بود که برای حل آن می توانید از نرم افزار دانلود منیجر که در سایت های دانلود ارائه می شود استفاده نماید . در زیر چند لینک دانلود برایتان پست می کنم . امید دارم که همچنان با نظرات خود مرا یاری نماید. 

با تشکر 

محمد علی سلیمانفام 

 

دانلود internet Download Manager v6.08 Build 8 از سایت آسان دانلود

دانلو دi nternet Download Manager 6.08 Build 8 Final Retail از سایت سافت98

 

نوشته شده توسط محمدعلی سلیمانفام در 7:3 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و چهارم دی 1389

بنام خدا

با سلام اخیرا" قسمتی از سایت گوگل که فایل ها را درآن آپلود می کردم در برخی استانها قابل دسترس نمی باشد و فایل های گذاشته شده قابل دانلود نمی باشند دوستانی که نیاز به فایلی دارند می تواند از طریق ایمیل تماس گرفته تا فایل را برایشان ارسال نمایم. ایمیلم

mas137@gmail.com      

نوشته شده توسط محمدعلی سلیمانفام در 23:36 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه هشتم دی 1389

راهنمای دانلود فایل ها

بنام خدا

با سلام وبا توجه به درخواست مکرر بازدید کنندگان عزیز در این پست نحوه دانلود فایل ها را توضیح می دهم .

۱- در صورتیکه از مرورگر internet Explorer استفاده می کنید به دور روش زیر می توانید دانلود کنید

1-1 ) روی متن مورد نظر   راست کلیک کرده گزینه .... Save Target As  را انتخاب سپس مسیر را مشخص و کلید save  را فشار دهید تا دانلود شود.

1-2) روی مطلب کلیک کرده و در پنجرخ باز شده روی متن آبی رنگ here کلیک کرده و در پنجره ظاهر شده گزینه save را انتخاب و سپس مسیر را مشخص کنید .

 

2- در صورتیکه از مرور گر google chrom   استفاده می کنید :

2-1) روی مطلب راست کلیک کرده گزینه save link as  را انتخاب و عملیات دخیره سازی را انجام دهید.

2-2) روی مطلب کلیک کنید و در  پنجره ظاهر شده مسیر ذخیره را داده و سپس Save را انتخاب نماید.  

نوشته شده توسط محمدعلی سلیمانفام در 22:7 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه هشتم دی 1389

جستجودر گوگل

بنام خدا

با سلام خدمت همکاران و بازیدی کنندگان عزیز در این پست با توجه به درخواست همکاران گرامی با توجه به اهمیت نحوه جستجو در گوگل  در این پست  پاورپوینت جستجو در گوگل برای استفاده تقدیم می گردد. امیدوارم که مورد استفاده واقع شود.

1- پاوپوینت جستجو در گوگل

نوشته شده توسط محمدعلی سلیمانفام در 21:47 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و نهم آذر 1389

پاوپوینت و مطالب آموزشی و کمک آموزشی دوره آشنایی با قوانین و مقررات عمومی

بنام حق

با سلام حضور همکاران و کاربران گرامی در این پست پاوپوینت و مطالب آموزشی و کمک آموزشی دوره آشنایی با قوانین و مقررات عمومی جهت استفاده پست می شود . امیدوارم که مورد استفاده واقع شوذ . خوشحال خواهم شد که نظرات و اشکالات را برایم اعلام فرماید.

جهت ذخیره کردن روی مطالب راست کلیک کرده گزینه save Target As 

را انتخاب و مسیر را مشخص نماید تا ذخیره شود.

1- پاوپوینت اصلی دوره

2- پاوپوینت قانون خدمات کشوری

 3- پاورپوینت تخلفات اداری

4- قانون تخلفات اداری با فرمت wordو

5- قانون دیوان عدالت اداری با فرمتword

6- قانون خدمات کشوری با فرمتword

7- بخشنامه ارزشیابی دو مرحله کارکنان آموزش و پرورش شماره 8730

8- بخشنامه اعمال قانون خدمات کشوری کارکنان دولت در سال 88

9- قانون خدمات کشوری با فرمتpdf

10- نرم افزار قوانین ایران از بدو تشکیل مجلس 

   

نوشته شده توسط محمدعلی سلیمانفام در 19:44 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و هشتم آذر 1389

سرفصل مطالب دوره آشنایی با قوانین و مقررات عمومی

بنام خدا

در آبان و آذر ۸۹ دوره آموزشی بدو استخدام کارکنان جدید الاستخدام آموزش و پرورش شهرستان ملکان در خود این شهرستان تشکیل گردید که ذرس آشنایی با قوانین و مقررات عمومی به مدت ۱۸ ساعت  به اینجانب محول شده بود . در این پست و پست های بعدی  سعی دارم که سرفصل و مطالب و پاورپوینت های دوره را جهت استفاده همکاران قرار دهم . امید وارم که مورد استفاده واقع شود.

سرفصل دوره :

 1- قوانین و مقررات اداری و استخدامی

◦ قانون و مقررات استخدام کشوری در رابطه با حقوق و تکالیف کارکنان ، استخدام ، آموزش ، پرداخت ، ارتقاء کارکنان ، بازنشستگی ، خروج از خدمت و ....

  2- قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

◦ مقررات مالی و چگونگی کنترل عملیاتی مالی (هزینه ها) در دولت ، دیوان محاسبات ، ذیحساب ها ، سازمان  حسابرسی ، انجمن حسابرسان رسمی و ... تخلفات مالی و چگونگی برخورد با آنها و ...

  3- قوانین و مقررات انضباطی

◦ مقررات حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان ، مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ، هیأت های رسیدگی به تخلفات ، دیوان عدالت اداری و نقش آن در احقاق حقوق استخدامی کارکنان و مقررات مربوط به پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری و اجرائی

 

 

نوشته شده توسط محمدعلی سلیمانفام در 20:2 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و ششم آذر 1389

اصلاح لینک دانلود کتب مدیریت

بنام خدا

با تسلیت ایام عاشورای حسینی . با توجه به اعلام یکی از مراجعین به سایت لینک های دانلود کتب مدیریت خراب شده بود که اصلاح گردید. جهت مشاهده لیست کتب دانلود اینجا را کیک کنید

در ضمن برای آن عده از عزیران که می خواهند کتب را به صورت یکجا دانلود کنند . می توانند از طریق لینک ذیل فایل زیپ شده را دریافت دارند.

32 کتاب در مورد مدیریت در یک فایل

نوشته شده توسط محمدعلی سلیمانفام در 10:45 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و یکم آذر 1389

اصلاح لینک های مطالب دوره تفاهم در مدرسه

بنام خدا

با تسلیت ایام محرم حسینی . با خبر شدم که لینکهای فایل ها و پاورپوینت های دوره تفاهم در مدرسه به جهت حدف آنها در سرور آپلود قابل درسترسی نمی باشد لذا با تغییر سرور آن در ذیل لینک آدرس های جدید آورده می شود . امید وارم مورد استفاده واقع شود.

1- پاورپوینت برد - برد

2- پاورپوینت الفبای زندگی

3- پاوپوینت مدیریت کلاس

4- پاورپوینت داستان عقاب

5- پاوپوینت ارتباط موثر 1

۶-پاوپوینت ارتباط موثر 2

7- پاوپوینت اداره جلسات

8- پاوپوینت گوش شنوا

9- گوش از دبدگاه مولانا

10- پاورپوینت مهارت نه گفتن

11- پاورپوینت گوش شنوا

11- فایل زیب کلیه پاوپوینت ها به غیر از الفبای زندگی

 

نوشته شده توسط محمدعلی سلیمانفام در 19:35 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و یکم آذر 1389

اگر می خواهید برای یکسال سرمایه گذاری کنید :


                       (((  گندم بکارید))))  


اگر می خواهید برای ده سال سرمایه گذاری کنید :

                     (((درخت بکارید )))) 

اگر می خواهید برای صد سال سرمایه گذاری کنید :

      ((((انسان تربیت (آموزش بدهید)کنید ))))

نوشته شده توسط محمدعلی سلیمانفام در 18:46 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه سیزدهم آبان 1389

ارسال آخرین جزوه دوره آشنایی با هفمند سازی یارانه ها

بنام خدا

در این پست با توجه به آغاز اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و

درخواست همکاران عزیزم از استان خوزستان آخرین جزوه به همراه مطالب

تکمیلی جهت استفاده در دوره های آموزشی ارسال می گردد. امید آن دارم

با ارائه نظرات خویش مرا همراهی نماید.

                                                    با تشکر

                                           

 

1- جزوه دوره آشنایی با هدفمند کردن یارانه ها- ویرایش جدیدآبان 89

 

 

 

نوشته شده توسط محمدعلی سلیمانفام در 0:19 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و نهم مرداد 1389

سرفصل دوره آشنايي با مباني و اصول اصلاح الگوي مصرف

-1 عنوان آموزش: آشنايي با مباني و اصول اصلاح الگوي مصرف

 2- كد: 1041

3- هداف رفتاري:

- آشنايي فراگيران با مباني ديني، علمي و عملي اصلاح الگوي مصرف

- بستر سازي فرهنگي موضوع " اصلاح الگوي مصرف" در دستگاههاي اجرايي

4- نوع دوره: توجيهي عمومي شغلي اختصاصي -بهبود مديريت

5- عنوان پست يا پستهاي مورد نظر

6- مدرك تحصيلي: ديپلم ،فوق ديپلم،ليسانس و بالاتر

7- مدت آموزش: 8 ساعت نظری

8-سطح دوره: مهارتي -  تخصصي  -     تخصصي پژوهشي

 9-نوع آموزش: الزامي اختياري

 10-سرفصل ها و محتواي آموزشي:

- تعاريف واژگان ، اصطلاحات و مفاهيم مرتبط( مصرف، صرفه جويي، اسراف، تبذير، اثربخشي، كارآيي، بهره وري، اصلاح

فرآيندها بهسازي روشها و رويه ها،تبيين الگوي مصرف، شاخص ها و استانداردها و... )

- بررسي مباني ديني، اخلاقي و فرهنگي الگوي مصرف با تأكييد بر مفاهيم قرآني و آموزه هاي رسول گرامي اسلام( ص ) و ائمه

اطهار( ع ) و علماء ديني

- پيامدهاي اسراف در دستگاههاي اجرايي

- رابطه اصلاح الگوي مصرف با عدالت و رفاه اجتماعي

- ضرورت استاندارد سازي و اصلاح الگوهاي مصرف اصلاح شده در دستگاههاي اجرايي

- مراحل و راهكارهاي نهادينه كردن استانداردها و الگوهاي مصرف اصلاح شده در دستگاههاي اجرايي

- مقايسه اجمالي برخي از الگوهاي مصرف جهاني در حوزه هاي منابع انساني ، مواد و انرژي ، فضا و تجهيزات و .....

- بررسي اجمالي برخي از الگوهاي مصرف به صورت موردي حسب ماهيت و وظايف دستگاه اجرايي

- برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي جهت مديريت هزينه ها در راستاي اصلاح الگوي مصرف

نوشته شده توسط محمدعلی سلیمانفام در 12:58 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هفتم تیر 1389

معرفی سایت

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برنامه های دولت برای تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها به ادرس زیر مراجعه نماید .

سایت کارگروه تحول اقتصادی

 http://www.tahavolateeghtesadi.ir

نوشته شده توسط محمدعلی سلیمانفام در 9:5 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر